Zmena trojročného externého štúdia na dvojročné

Obrázok používateľa manager

Štúdijné programy na Gateway College prechádzajú neustálym vývojom. Našim cieľom je prispôsobiť ich do najvyššej možnej miery potrebám a možnostiam študentov tak, aby im dokázali ponúknuť čo najviac benefitov a požehnania.

Od tohto akademického roka 2017/2018 ponúkame externé štúdium v zmenenej dĺžke, zintenzívnili sme víkendové stretnutia a upravili predmety tak, aby program trval dva roky. Veríme, že takto postavený dvojročný program prinesie ešte viac benefitov pre každého diaľkového študenta, čo sa následne odzrkadlí aj v praktickej zborovej službe.p>

Dvojročný program bude zahŕňať historické, systematické i praktické predmety.
Nižšie pripájame zoznam predmetov a vyučujúcich lektorov.
 
Prehľad vyučovaných predmetov 2017-2019
 Dejiny kresťanstva
 Prehľad a Pozadie Novej a Starej Zmluvy
 Dejiny Starej a Novej Zmluvy
 Misia v praxi
 Synoptické evanjeliá
 Systematická teológia
 Formácia k duchovnému vodcovstvu
 Homiletika
 Hermeneutika
 Dejiny prebudenia
 Vodcovstvo
 Duchovná orientácia (sekty a kulty)
 Evanjelizácia
 Duchovná formácia
 Duchovné poradenstvo
 Pentekostalizmus
 Diakonia
 Prebudenecká teológia
 
Prehľad vyučujúcich lektorov
Do vyučovania je zapojených viacero domácich aj zahraničných lektorov: Miroslav Tóth, Marián Poljak, Ivan Zuštiak, Ioan Dinu Lakatos, Judita Presburgerová, Sheldon Armitage, Janka Stanková, Balázs Szamaránsky, Jaroslav Tomašovský, Tomáš Barek, Mitja Škalič, Pavle Cekov, Michal Klučiar, Stephen Hertzog, Jaroslav Bača.