DENNÉ ŠTÚDIUM

Základné info


Denné štúdium je najdoporučovanejšou formou štúdia na Gateway. Trvá dva semestre, spravidla od polovice septembra do začiatku júna. Študent pri dennom študijnom programe vyťaží maximum z toho, čo Gateway ponúka - akademicky, formačne aj prakticky.
Vyučovací proces


Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, spravidla 2 - 4 dni v týždni. Súčasťou vyučovania je “chapel,” ktorá prebieha podľa rozvrhu spravidla 2 - 3 krát týždenne. Účasť študentov na hodinách priamej výučby je povinná. V rámci každého semestra prebieha niekoľkokrát blokové vyučovanie, počas ktorého sa ruší bežný rozvrh. Je to vyučovanie konkrétneho predmetu rozdeleného spravidla do jedného týždňa. Študent je hodnotený na základe štandardných kritérií hodnotenia GWC, ak sylaby neuvádzajú inak. Dôležitým prvkom denného štúdia je mentoring. Jeho zámerom je podpora osobného rastu, pri ktorom mentor vedie cielený rozhovor.
Predmety


V priebehu školského roka sa denný študent zúčastňuje vyučovania nasledovných predmetov: Koncentrácia systematickej teológie Systematická teológia Prebudenecká teológia Koncentrácia biblickej teológie Prehľad Starej zmluvy Prehľad Novej zmluvy Pozadie Starej zmluvy Pozadie Novej zmluvy Synoptické evanjeliá Koncentrácia historickej teológie Dejiny kresťanstva Dejiny prebudení Pentekostalizmus Koncentrácia praktickej teológie Duchovná formácia Úvod do evanjelizácie Duchovná orientácia (náboženstvá a kulty) Leadership Hermeneutika Homiletika Zručnosti Poradenstvo Služba deťom Mládežnícka služba Worshipová škola Diakonia Úvod do misie Misia v meste Formácia k duchovnému vodcovstvu Zakladanie zborov
Prax


Súčasťou denného štúdia je povinná prax. Študenti sú počas roka zapojení do zabehnutých služieb, kde sa prakticky učia pracovať v tíme, podriadiť sa autoritám, prekračovať svoje hranice, duchovne napredovať, skúšať nové veci a zlepšovať sa v tom, na čo sa v budúcnosti chcú zamerať. V rámci praxe študenti sa zúčastňujú aj povinných a odporúčaných konferencií a bohoslužieb v Kristus mestu v Nitre vždy prvú nedeľu v mesiaci. V závislosti od pozvania pastorov sa študenti zúčastňujú bohoslužieb aj v iných zboroch. Akademický rok je ukončený misijnou cestou, ktorej cieľom je uplatniť získané poznatky počas štúdia na GWC.
Finančné záväzky


Na denné štúdium sa vzťahujú nasledovné poplatky:

  • poplatok za prihlášku 25€ (jednorázovo)
  • štúdijný poplatok pri platbe za školský rok vopred 550€ (študent môže požiadať o zľavu až do 50%)
  • štúdijný poplatok pri mesačných splátkach 70€ (študent môže požiadať o zľavu až do 50%)
Pozn.: Okrem uvedenej zľavy sa na študentov denného štúdia vzťahuje možnosť požiadať o štipendium v závere školského roka. Poplatok je nevyhnutné uhradiť na SK6111000000002922890803.
Priestory


Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch zdieľaných miestnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku (Kristus mestu) a Gateway College. Ubytovanie si zabezpečuje každý študent sám na základe osobných nárokov. Počas prestávok majú študenti k dispozícii kuchynské priestory na prípravu pokrmov z vlastných surovín. Povinnosťou každého je sledovať aktivity v priestoroch budovy a prispôsobiť sa im. GWC ponúka svojim študentom Wi-Fi pripojenie.
Podmienky prijatia


Očakáva sa, že študent je znovuzrodený kresťan, organicky zapojený do života v cirkevnom zbore. Cirkevná príslušnosť v Apoštolskej cirkvi na Slovensku nie je podmienkou. Je žiadúce, aby uchádzač mal zavŕšené stredoškolské vzdelanie (v ostatných prípadoch je možné udeliť výnimku). Uchádzač o štúdium potrebuje vyplniť online prihlášku. K prijatiu je nevyhnutné doporučenie pastora, ktoré sa taktiež realizuje online formulárom. Prihláška je platná po uhradení prihlasovacieho poplatku. Napokon uchádzač po dohode s vedením školy študent absolvuje interview. Poznámka: Pre bližšie informácie pozri aktuálne vydanie príručky študenta.

O ŠKOLE

Gateway College je formačnou biblickou školou Apoštolskej cirkvi na Slovensku (acsr). Neposkytuje formálne vzdelanie, je cirkevnou inštitúciou. V spolupráci s Kristus mestu (cirkevný zbor ACS so sídlom v Nitre, kristusmestu) poskytuje akademické, spirituálne a praktické formovanie novej generácie duchovných lídrov. 

KONTAKTUJTE NÁS

MEDIAHAUS NITRA, Fraňa Mojtu 18,

949 01  Nitra Slovensko

+421 905 476 382

+421 948 023 938

info@gatewaycollege.sk

ODOBERAJ NOVINKY

Uvedením e-mailovej adresy súlasím s podmienkami ochrany osobných údajov.