"Pozývam ťa opustiť komfortnú zónu, vyjsť z člna a kráčať po vode! Venuj rok Bohu a príď na biblickú školu!"

Mgr. Miroslav Tóth, PhD., riaditeľ

POSLANIE

Gateway College existuje, aby napĺňalo potrebu rozvoja nových lídrov pre novú generáciu v kontexte strednej Európy.

 

''Mobilizovanie a formovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy.'' 

O GATEWAY

VÍZIA

Našou víziou je, aby biblickou školou prešiel každý mladý človek, ktorého srdce tlčie pre Božie kráľovstvo. Voláme mladých mužov a ženy oddeliť si rok svojho života pre duchovné formovanie v dennom štúdiu na Gateway. Pozývame tých, čo už pracujú, aby investovali do svojho života formou externého štúdia.

 

Gateway je biblická škola pre všetkých! 

PREČO GATEWAY?

Názov Gateway College je inšpirovaný príbehom Jákoba. Jákob zažil stretnutie

s Bohom, ktoré zmenilo jeho život. Zažil otvorené nebo, Boh prorocky hovoril do jeho života a pripravil ho pre svoj plán. Jákob poznamenal, že to miesto je ''nebeská brána'' (Genezis 28,16-17). Chceme, aby biblická škola bola bránou (gateway)

k premene života a k Božiemu povolaniu.

VZNIK GATEWAY

Myšlienka o biblickej škole sa rodila niekoľko rokov. Vďaka Bohu, v októbri 2013 sa sen stal skutočnosťou! Na Letničnej konferencii v Nitre bol otvorený prvý akademický rok s desiatimi dennými študentami. 

 

Gateway College je formačnou biblickou školou Apoštolskej cirkvi na Slovensku (acsr.sk). Je registrovaná na ministerstve kultúry. Neposkytuje formálne vzdelanie, je cirkevnou inštitúciou. Predsedom správnej rady je Ing. Mgr. Pavol Zsolnai, senior pastor Bratislava City Church.

IMG_1834.JPG
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014