O Gateway College
Mobilizovanie a formovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy

Náš príbeh

Myšlienka o biblickej škole sa rodila niekoľko rokov. Vďaka Bohu, v októbri 2013 sa sen stal skutočnosťou! Na Letničnej konferencii v Nitre bol otvorený prvý akademický rok s desiatimi dennými študentami.  Gateway College je formačnou biblickou školou ACSR.

Vízia

Našou víziou je, aby biblickou školou prešiel každý mladý človek, ktorého srdce tlčie pre Božie kráľovstvo. Voláme mladých mužov a ženy oddeliť si rok svojho života pre duchovné formovanie v dennom štúdiu na Gateway. Pozývame tých, čo už pracujú, aby investovali do svojho života formou externého štúdia. Gateway je biblická škola pre všetkých!

Poslanie

Gateway College existuje, aby napĺňalo potrebu rozvoja nových lídrov pre novú generáciu v kontexte strednej Európy.

''Mobilizovanie a formovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy.''

Prečo "Gateway"?

Názov Gateway College je inšpirovaný príbehom Jákoba. Jákob zažil stretnutie s Bohom, ktoré zmenilo jeho život. Zažil otvorené nebo, Boh prorocky hovoril do jeho života a pripravil ho pre svoj plán. Jákob poznamenal, že to miesto je ''nebeská brána'' (Genezis 28,16-17). Chceme, aby biblická škola bola bránou (gateway) k premene života a k Božiemu povolaniu.

Tím

Mgr. Miroslav Tóth, PhD.
riaditeľ
Máš pre mňa otázku?
Vlasta Poljaková
operačný zástupca riaditeľa
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Marián Poljak
koordinátor denného programu
Máš pre mňa otázku?
Paul Kohls, B.A., MTS, M.A., PhD.
koordinátor Leadership Academy
Máš pre mňa otázku?
Ing. Michal Vašek, PhD.
koordinátor externého programu
Máš pre mňa otázku?
Lynn Kohls, B.A.
lektor / asistent
Máš pre mňa otázku?

Lektori

ThDr. Ioan Dinu Lakatos, PhD.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Marta Tóthová
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Judita Presburgerová
lektor
Máš pre mňa otázku?
Stephen Hertzog, M.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Jaroslav Tomašovský
lektor
Máš pre mňa otázku?
Pavle Cekov, M.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Vladimír Žák, B.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Balázs Szamaranszký
lektor
Máš pre mňa otázku?
Dominika Szentiványi, B.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Jaroslav Bača
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Jana Stanková, Mgr.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Bianka Králiková
lektor
Máš pre mňa otázku?
ThDr. Michal Veselý
lektor
Máš pre mňa otázku?