Search
  • Miro Toth

K novému školskému roku 2019/2020SPRÁVA RIADITEĽA K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA


Študentom, učiteľom, podporovateľom a priaznivcom Gateway College:


Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v štúdijnom programe Gateway College v školskom roku 2019/2020 bude upravená forma denného štúdia nasledovne:


- Študenti denného programu absolvujú vyučovania externého programu. Budú tak súčasťou väčšieho kolektívu študentov Gateway, čo obohatí ich vzťahy a poskytne im väčší obraz. Tieto soboty sú raz mesačne a to v týchto dátumoch: 28.9., 26.10., 30.11., 21.12., 25.1., 29.2., 28.3., 25.4., 16.5., 6.6.


- Ďalej bude v rozvrhu denných študentov jeden akademický deň týždenne (utorok), kedy bude vyučovanie prebiehať celodenne. Tu sa preberú tie predmety, ktoré externí študenti nemajú tento akademický rok vo svojom rozvrhu. Súčasťou dňa bude zároveň chapel, teda študentská bohoslužba (chvály, modlitby, slovo, …). 


- Náplň ostatných dní je mierne flexibilná. Bude zahŕňať aktivity ako tútoring (skupinové vyučovania), osobný mentoring, konferencie a tréningy, zborové vyučovania, dobrovoľníctvo na eventoch, študentskú prax (služba v Kristus mestu a partnerských projektoch), monitorované samoštúdium, výpomoc pri údržbe čistoty priestorov, a iné.


Vzhľadom na úpravu programu sme ochotní poskytnúť finančnú úľavu za školné na základe požiadania (aj tým, ktorí už za školné vopred zaplatili). Prvý deň vyučovania bude v sobotu 28.9. o 9:00 - 16:00 pre denných a externých spoločne. Pre denných bude prvé samostatné vyučovanie v utorok 1.10. o 8:30 - 16:30. 


Verím, že nás čaká veľmi požehnaný školský rok. Verím, že Boh si vždy použije to, čo mu dáme na oltár. Prosím stojme v očakávani, vo viere a na modlitbách za nový školský rok na Gateway.


Mgr. Miroslav Tóth, PhD.

riaditeľ Gateway College


PS: Ešte stále sa môžeš prihlásiť :)

231 views0 comments

Recent Posts

See All