Search
  • Gateway College

Ôsmy ročník 2020/2021 je v plnom prúde!

Tento rok sme otvorili ročník so 7 dennými a 43 externými študentami.


Prvé spoločné vyučovanie v septembri sa nám podarilo zorganizovať ešte osobne a mali sme spolu denní aj externí študenti kurz ENCOUNTER - duchové sústredenie. Tento kurz je zameraný na vnútorné preskúmanie, uzdravenie, odpustenie a zmocnenie Duchom Svätým.
Postupne sme z dôvodu pandémie (COVID-19) prešli na online výučbu v dennej aj externej verzii štúdia.

Externisti majú za sebou predmety ako Evanjelizácia a Apologetika, Leadership či Úvod do misie.

Denní študenti absolvovali predmety Prehľad Novej zmluvy, Duchovnú orientáciu, Prebudeneckú teológiu, Prácu s mládežou, Evanjelizáciu, Dejiny kresťanstva, Hermeneutiku, Úvod do vodcovstva, Úvod do misie a Systematickú teológiu.Študenti pracujú na seminárnych prácach a iných úlohách samostatne doma, čítajú, píšu a študujú.Ani v období limitovaných možností a šťažených podmienok neprestávame investovať do novej generácie duchovných lídrov a služobníkov a oni neprestávajú mať túžbu napredovať ďalej!

Žehnáme vám, aby tento rok bol transformujúci a priniesol ovocie!


203 views0 comments

O ŠKOLE

Gateway College je formačnou biblickou školou Apoštolskej cirkvi na Slovensku (acsr). Neposkytuje formálne vzdelanie, je cirkevnou inštitúciou. V spolupráci s Kristus mestu (cirkevný zbor ACS so sídlom v Nitre, kristusmestu) poskytuje akademické, spirituálne a praktické formovanie novej generácie duchovných lídrov. 

KONTAKTUJTE NÁS

MEDIAHAUS NITRA, Fraňa Mojtu 18,

949 01  Nitra Slovensko

+421 905 476 382

+421 948 023 938

info@gatewaycollege.sk

ODOBERAJ NOVINKY

Uvedením e-mailovej adresy súlasím s podmienkami ochrany osobných údajov.