Search
  • Miro Tóth

Výhybka v živote

Updated: Jun 27, 2018

Biblická škola Gateway sa stala pre mňa „výhybkou“ v živote, ktorá ma radikálne pritiahla ku Kristovi. Po stránke vedomostnej i praktickej bolo štúdium na vysokej úrovni. Veľa som sa na škole naučil a spoznal som mnoho nových ľudí. Mal som priestor slúžiť v cirkvi a zároveň tak objavovať obdarovania, ktoré do mňa Boh vložil. Ísť na biblickú školu bolo pre môj život jedno z najlepších rozhodnutí, pretože Boh tak mohol intenzívne formovať môj charakter. Vedieť, že som uprostred jeho vôle, bolo pre mňa oslobodzujúce. Dodnes stále čerpám z vecí, ktoré som sa na Gateway mohol naučiť. Som skutočne veľmi rád, že noví študenti neustále prichádzajú študovať na biblickú školu a verím, že i ich život bude poznačený Božou mocou, tak ako je ten môj.


A v neposlednom rade som vďaka škole spoznal už dnes moju manželku!

Patrik Szentiványi s manželkou Dominikou Szentiványi.

158 views0 comments

Recent Posts

See All