Search
  • Miro Tóth

Prečo študovať na biblickej škole?

Updated: Jun 27, 2018

Našou víziou je, aby biblickou školou prešiel každý mladý človek, ktorého srdce tlčie pre Božie kráľovstvo. Som presvedčený, že pobyt na biblickej školy je investíciou a nevyčísliteľným prínosom pre kohokoľvek, kto ako Izaiáš volá „tu som, pošli mňa.“

Mgr. Miroslav Tóth, PhD., riaditeľ GATEWAY COLLEGE

To samozrejme neznamená, že každý má pracovať v cirkvi. Určite nie!  Boh si ťa chce použiť kdekoľvek. Tvojim bezprostredným misijným poľom je prostredie, kde ťa Pán umiestnil - univerzita, veľkosklad, štátna inštitúcia, výrobná linka, domácnosť či ambulancia. Cirkev je miesto, kde sú formovaní a vystrojovaní profesionáli zo všetkých prostredí, aby spoločne naplnili veľké poverenie. Tiež to neznamená, že Boh si človeka bez formálneho biblicko-teologického vzdelania nemôže použiť. Určite môže, a často tak koná. Teológia dokonca môže byť prekážkou, nevhodným nastavením pre misijnú službu. Človek na misijnom poli sa často potrebuje odučiť návyky nadobudnuté v sterilnom teoretizujúcom prostredí, potrebuje vysúkať rukávy a chodiť po vode.


Biblická škola a teologické vzdelávanie však má svoje opodstatnenie. V základom nastavení to je formácia, z ktorej bude benefitovať ktorýkoľvek Boží nažhavenec, a to bez ohľadu na to, či sa uplatní v „profesionálnej“ službe alebo bude svietiť v sekulárnom prostredí.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo povzbudzujem prísť na biblickú školu:


Po prvé, skôr než Boh môže urobiť niečo skrze nás, potrebuje urobiť niečo v nás. Najskôr vnútri, potom navonok. To je príbeh Abraháma, Mojžiša, Dávida aj Pavla. Boh ich najprv potreboval formovať, aby vôbec zniesli bremeno, ktoré pre nich pripravil. Biblická škola je miestom formácie. Sám si myslím, že dnes by som nebol schopný robiť to, čo robím, ak by som si na začiatku svojej služby neoddelil tri roky pre štúdium na biblickej škole. Je to miesto, kde si ťa Boh vezme na operačný stôl a zareže do tuhého. Konfrontuje charakter, vystrojí vedomosťami a pomazaním. Nastaví ťa vierou pre víziu, pre sen, ktorý pre teba nachystal. Bude to hlboké dielo, ktorého dopad pocítiš aj o mnoho rokov.


Po druhé, biblická škola je skleník. Študent sa ocitne v istom chránenom prostredí. Jeho myšlienky patria Pánovi, za osem mesiacov prečíta Bibliu, diskutuje so spolužiakmi a učiteľmi, venuje sa službe, veľkú časť času trávi v cirkvi. Bežné sekulárne prostredie zakúša pomenej. Ježiš sa takto s učeníkmi na tri roky utiahol, aby ich formoval. Pri tom ich pravidelne vystavoval službe, aby cez nich uvoľňoval Božiu moc. V skleníku rastliny rastú rýchlejšie. V chránenom prostredí sú priaznivejšie podmienky pre rozvoj. Nemôžme tam pravdaže ostať navždy, ale na čas to pomáha. Skleník podporuje turbo rast!


Ďalej, biblická škola vytvára priestor pre vzťahy, ktoré potrvajú dlho, niekedy až celoživotne. Je naozaj požehnaním mať vo svojom živote podpornú skupinu ľudí, ktorí so mnou prešli zblízka kus cesty. Duchovný život je fluidný a dynamický. Boh do tvojho života privedie množstvo iných spolupútnikov, no partia spoluučeníkov má špecifické miesto. S niektorými z mojich spolužiakov ostávame v kontakte roky a povzbudzujeme sa cez oceán. Biblická škola vytvorí zázemie pre podporné vzťahy do života v službe Bohu.


Biblická škola poskytuje priestor pre systematické vzdelávanie. Každý z nás rastie a učí sa organickým, spontánnym spôsobom celý život. Nikdy nie sme v cieli, nikdy neprestávame rásť. Neustále počúvame impulzy Svätého Ducha, učíme sa z Božieho slova, pozorujeme inšpirujujúce životy iných a čítame literatúru. No biblická škola je často jediným obdobím, kedy sme kontinuálne vystavení systematickému vyučovaniu. Každodenná výučba je logicky zostavená, má hlavu a pätu a vnáša súvislosti medzi mnoho správnych vecí, v ktoré veríme.


Ďalej nesmieme zabudnúť na faktor Božej prítomnosti. Jasné, Božiu prítomnosť kultivujeme denno-denne. Ale na biblickej škole je pobyt v Božej prítomnosti vedomý, zámerný. Každý deň trávime momenty v uctievaní a modlitbe. Sme vystavení prorockej atmosfére. Chodíme na špičkách pred Božou tvárou. Áno, má to aj riziko, že si na to zvykneme, stane sa nám to familiárnym a všedným. Ale napriek tomu, tento pobyt na oddelenej pôde s vedomím Božej slávy je skutočne transformujúci!


Biblická škola je rok mentoringu. Študent má prideleného mentora, ktorý zvykne dávať nepríjemné otázky. Rast sa očakáva. Študent si zvyká na zúčtovateľnosť, a to je nastavenie, aké potrebujeme celý život. Nie je to utiahnutie sa do izolácie. Je to vykázateľné prostredie. Je tu priestor na to, aby sa do disktrétnej zóny pozrel Boží reflektor, a verte mi, to prináša zdravie a slobodu! Hriech prestáva opantávať vtedy, keď je vystavený svetlu. Zúčtovateľnosť v dôvernom mentorskom prostredí burcuje k rastu a premene.


A napokon, biblická škola študenta katapultuje z jeho komfortnej zóny von. Tak ako Peter vyšiel z člna a začal chodiť po vodách, sú študenti doslova provokovaní k životu vo viere. Biblická škola vytvára prostredie, kde je normálne robiť šialené kroky viery. Ostať v zóne pohodlia je to, čo normálnym nie je. A tento challenge potrebuje každý. Inak gravitujeme k tomu, čo poznáme, čo nám ide ľahko, na čo sme si už zvykli. Boh nás však povoláva k dobrodružstvu! A to biblická škola podporuje.


Ešte potrebuješ argument? Poď, vystúp z člna. Pozývam ťa, ešte pre teba máme miesto.


Mgr. Miroslav Tóth, PhD.

riaditeľ Gateway College

0 views

O ŠKOLE

Gateway College je formačnou biblickou školou Apoštolskej cirkvi na Slovensku (acsr). Neposkytuje formálne vzdelanie, je cirkevnou inštitúciou.

V spolupráci s Kristus mestu (cirkevný zbor ACS

so sídlom v Nitre, kristusmestu) poskytuje akademické, spirituálne a praktické formovanie novej generácie duchovných lídrov. 

RÝCHLY KONTAKT

Vyplň údaje formulára pre odoslanie správy. 

ĎAKUJEME.

Uvedením svojich údajov súlasím s podmienkami

ochrany osobných údajov.

SPOLUPRÁCA

ODOBERAJ NOVINKY

Uvedením e-mailovej adresy súlasím s podmienkami ochrany osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

MEDIAHAUS NITRA, Fraňa Mojtu 18, 949 01

Nitra Slovensko

+421 905 476 382

+421 948 023 938

info@gatewaycollege.sk

Stránkové hodiny:

utorok - štvrtok: 13:00-15:00

(v prípade potreby podľa dohovoru)

SOCIÁLNE SIETE

DESIGNED BY TOBIAS TOTH