Online prihláška pre uchádzača

Vyplňte prosím nasledovnú online prihlášku na štúdium.

Uvedené údaje sú dôverné a sú prístupné iba personálu Gateway College. Akékoľvek odpovede na otázky neznamenajú diskvalifikáciu z prijímacieho procesu na štúdium. 

Prihlasujem sa na:

Osobné údaje

Stav?
arrow&v

Duchovný život

Máš skúsenosť znovuzrodenia?
Bol/a si pokrstený/á ponorením vo vode?
Bol/a si naplnený/á Duchom svätým (skúsenosť zo Skutkov 2,4)?
Si súčasťou spoločenstva, ktoré je tvojim duchovným domovom?
Bol/a si predtým súčasťou iného spoločenstva?
Navštevuješ pravidelne bohoslužby?
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Ostatné informácie

Spáchal/a si niekedy trestný čin?
Mal/a si osobnú skúsenosť s homosexualitou?
Bol/a si závislý/á na návykových látkach?
Máš exekúcie alebo finančné dlhy?
Praktizoval si čarodejníctvo alebo iné formy okultizmu?
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa normy GDPR pre účely Gateway College

O ŠKOLE

Gateway College je formačnou biblickou školou Apoštolskej cirkvi na Slovensku (acsr). Neposkytuje formálne vzdelanie, je cirkevnou inštitúciou. V spolupráci s Kristus mestu (cirkevný zbor ACS so sídlom v Nitre, kristusmestu) poskytuje akademické, spirituálne a praktické formovanie novej generácie duchovných lídrov. 

KONTAKTUJTE NÁS

MEDIAHAUS NITRA, Fraňa Mojtu 18,

949 01  Nitra Slovensko

+421 905 476 382

+421 948 023 938

info@gatewaycollege.sk

ODOBERAJ NOVINKY

Uvedením e-mailovej adresy súlasím s podmienkami ochrany osobných údajov.