Stážový Program LeadLab

Základné info

Program je iniciatívou pod zastrešením Equippers Budapest, Kristus mestu a Gateway College. Má dve formy: MINISTRY INTERNSHIP - pre kohokoľvek, kto chce investovať min. tri mesiace to skúsenosti v službe, a LEADERSHIP RESIDENCY - ročný program pre potencionálnych zakladateľov zborov a pastorov.

Príbeh študenta

Marek Franka

worship leader v Kristus mestu

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Stážový program je zdarma, bez poplatku. Vychádza z osobnej viery stážistu v Božie zaopatrenie. Vytvára priestor pre možnosť čiastočného úvazku v tie dni, kedy stážový program neprebieha.

Priestory

Program je situovaný v Equippers Budapest v kombinácii s Kristus mestu v Nitre. Časť programu môže podľa potreby prebiehať online.

Dátum

Stážový program prebieha od začiatku februára do začiatku decembra.

COVID-19

Vzhľadom na nariadenia spojené s pandemickou situáciou v súčasnosti prebieha stážový program najmä online.

Vyučovací proces

Program prebieha od nedele do utorka. Zahŕňa chapel, vyučovania a praktickú službu.

Prax

Stážisti majú príležitosť pre nadobúdanie skúsenosti v cirkevnej službe, v zakladaní zboru, misijno-evanjelizačnej práci, učeníctve, kázaní, vedení skupiniek, a pod.

Predmety

Vyučovania sú zväčša orientované na osobný rozvoj a líderské zručnosti stážistov.

Podmienky prijatia

  1. Podmienkou prijatia je zdravé zapojenie uchádzača do miestneho cirkevného zboru.
  2. Odporúčanie pastora a záväzok absolvovať jednu z foriem stáže v jej celosti.
  3. Konverzačná schopnosť v anglickom jazyku nutná.

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.