Transformation

Základné info

Vystroj svoju budúcnosť! Najnovší program Transformation bude prebiehať v spolupráci s pastorom Wayneom Simmondsom (DK) a lokálnym zborom Equippers Zlaté Moravce. Transformation slúži na budovanie a posilňovanie lokálneho zboru pomocou biblickej školy.

Príbeh študenta

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Školné na rok 2023 je 100,00 €. Je možnosť zaplatiť celú sumu v hotovosti na mieste alebo rozdeliť platbu na dve splátky: 50 € vo februári a 50 € v septembri.

Priestory

Vyučovanie bude prebiehať v budove MSKŠ. Adresa: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, Nám. A. Hlinku 1 953 01, Zlaté Moravce

Dátum

Termíny vyučovania: 24. a 25. februára 2023, 24. a 25. marca 2023, 19. a 20. mája 2023, 16. a 17. júna 2023, Je to vždy piatok a sobota od 17:00 do 20:00. Termíny v období september až december budú včas uverejnené.

COVID-19

Podľa aktuálnych nariadení spojených s pandemickou situáciou v súčasnosti prebieha vyučovanie prezenčne.

Vyučovací proces

Vyučovanie bude prebiehať v anglickom jazyku so simultánnym prekladom do slovenského jazyka. Študijné materiály budú v slovenskom jazyku.

Prax

Predmety

Wayne Simmonds

Pochádza z Walesu (UK), ale momentálne pôsobí v Dánsku.


Od svojho radikálneho obrátenia a osobnej skúsenosti s Bohom je v službe už 41 rokov a kázal v 33 krajinách. Je ženatý s Gwendou a majú spolu 3 deti. Boli aktívni pri zakladaní 17-tich rôznych zborov a misiách vo východnej Európe.


Wayne sa tiež za posledných 20 rokov podieľal na školení lídrov v celej Európe a je častým rečníkom na mládežníckych táboroch, konferenciách a líderských seminároch.

Podmienky prijatia

  • Očakáva sa, že študent je znovuzrodený kresťan
  • Uchádzač o štúdium potrebuje vyplniť online prihlášku

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.