ROZTVOR KRÍDLA A #LIETAJ 

Príď na biblickú školu a zaži svoje vlastné dobrodružstvo s Bohom! 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

DENNÉ ŠTÚDIUM

Denné štúdium je najdoporučovanejšou formou štúdia na Gateway. Trvá dva semestre, spravidla od polovice septembra do začiatku júna. Študent vyťaží maximum

z toho, čo Gateway ponúka - akademicky, formačne aj prakticky.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Externé štúdium je formou štúdia, ktorá ho sprístupňuje aj rodinne či profesionálne vyťazeným uchádzačom. Trvá dva roky,

vždy od polovice septembra do konca júna. Prebieha raz mesačne v sobotu. Študent nadobudne komplexné základné vzdelanie potrebné pre formáciu k duchovnej službe.

OPEN KURZY

Open kurzy umožňujú verejnosti zúčastňovať sa na štúdiu formou rôznych blokových predmetov ponúkaných niekoľkokrát ročne. V ponuke sú rôzne predmety prednášané renomovanými odborníkmi na danú tému.

HODNOTY

AKADEMICKÁ EXCELENTNOSŤ

Študent dostane základné odborné vzdelanie v oblasti biblickej, systematickej, historickej a praktickej teológie ako aj v iných odboroch relevantných pre službu v 21. storočí.

BLOG

 • Absolventská slávnosť 2021
  11. 6., 16:00
  Nitra, 18, Fraňa Mojtu 281, 949 01 Nitra, Slovakia
  Pozývame!
  Share
 • Absolventská slávnosť ročníka 2019/2020
  14. 6. 2020, 16:00
  Fraňa Mojtu 281/18, Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra, Slovakia
  Pozývame Vás na absolventskú slávnosť ročníka 2019/2020 (info nižšie)
  Share
 • Gateway College
  so 28. 9.
  Gateway College
  28. 9. 2019, 9:00 – 16:00
  Gateway College, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, Slovakia
  Tešíme sa na nový školský rok 2019/2020 a na prichádzajúcu skupinu denných aj externých študentov.
  Share
 • 19. 10. 2018, 9:00 – 20. 10. 2018, 16:00
  MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, Slovakia
  Pozývame vás na najbližšie dni otvorených dverí na biblickej škole!
  Share

EVENTY

TÍM A LEKTORI

Zakladateľ a leadpastor Kristus mestu (cirkevného zboru ACS so sídlom v Nitre). Študoval na Northpoint Bible College v USA a na KTaK na UMB v Banskej Bystrici. Dizertáciu písal o urbánnej misii. Na GWC vyučuje Formáciu k duchovnému vodcovstvu, Misiu a Prebudeneckú teológiu.

Marian Poljak@3x.jpg

Pastor v Kristus mestu v Nitre. Študoval na International Apostolic Bible College v Dánsku, má skúsenosti so službou v Teen Challenge a momentálne je študentom na KTaK na UMB v Banskej Bystrici. Na GWC pôsobí aj ako pastor školy, je zodpovedný za štúdijný program a vyučuje Sys-tematickú teológiu.

Pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Nesvadoch a vedúci odboru mládeže v ACS. Študoval KTaK na UMB v Banskej Bystrici, dizertáciu robil z homiletiky. Na GWC vedie externé štúdium, vyučuje Dejiny kresťanstva, Dejiny prebudenia, Pozadie Starej znluvy a Pozadie Novej zmluvy.

Janko Lakatos@3x.jpg

Worship pastor v Kristus mestu. Študovala na International Apostolic Bible College v Dánsku so špecializáciou na worshipovú službu. Na GWC zodpovedá za vnútorný chod školy.

Mgr. Miroslav Tóth, PhD.

riaditeľ

Marián Poljak

programový zástupca riaditeľa

ThDr. Ján Lakatos, PhD.
Vlasta Poljaková

operačný zástupca riaditeľa

koordinátor externého programu