Stvorený so zámerom
Zaži rok zmeny a zmocnenia pre život s vplyvom!
Prihlásiť sa na ročník 2021/22
Miro Tóth, riaditeľ

"Pozývam ťa opustiť komfortnú zónu, vyjsť z člna a kráčať po vode! Venuj rok Bohu a príď na biblickú školu!"

Hodnoty

Akademická excelentnosť
Študent dostane základné odborné vzdelanie v oblasti biblickej, systematickej, historickej a praktickej teológie ako aj v iných odboroch relevantných pre službu v 21. storočí.
Duchovná formácia
Kladieme silný dôraz na osobnú skúsenosť - duchovný rast, mentoring a pomazanie Svätého Ducha. Študenti, ktorí ukončia štúdium, budú duchovne zrelší a pripravenejší na službuaj vďaka osobnému prístupu a času, ktorí im venujú skúsení odborníci.
Praktická skúsenosť
Neteoretizujeme. Sme srdcom v oblakoch, hlavou v Písme, ale rukami sa dotýkame ľudí. Súčasťou života na Gateway College je pravidelná praktická služba v cirkvi, ktorá študentom umožňuje rozvíjať svoje obdarovanie a schopnosti.

Možnosti štúdia

Denné štúdium

Denné štúdium je najdoporučovanejšou formou štúdia na Gateway. Trvá dva semestre, spravidla od polovice septembra do začiatku júna. Študent pri dennom študijnom programe vyťaží maximum z toho, čo Gateway ponúka - akademicky, formačne aj prakticky.

Zistiť viac

Externé štúdium

Externé štúdium je formou štúdia, ktorá ho sprístupňuje aj rodinne či profesionálne vyťaženým uchádzačom. Trvá dva roky, vždy od polovice septembra do konca júna. Prebieha raz mesačne v sobotu.

Zistiť viac

Leadership Academy

Leadership Academy je štúdijným programom Gateway College zameraným na rozvoj v oblasti duchovného vodcovstva. Špeciálny dôraz sa kladie na štúdium pastorálneho vodcovstva, zakladania cirkvných zborov, evanjelizačnej služby a vodcovstva v sekulárnej sfére.

Zistiť viac

Stážový Program LeadLab

Program je iniciatívou pod zastrešením Equippers Budapest, Kristus mestu a Gateway College. Má dve formy: MINISTRY INTERNSHIP - pre kohokoľvek, kto chce investovať min. tri mesiace to skúsenosti v službe, a LEADERSHIP RESIDENCY - ročný program pre potencionálnych zakladateľov zborov a pastorov.

Zistiť viac

Príbehy študentov

Samuel Duračka
raper (Leumas)

Gateway College bola pre mňa skvelá skúsenosť. Počas celého roka som stretával super ľudí, ktorí ma inšpirovali a viedli na ceste s Bohom. Taktiež som mal možnosť prakticky slúžiť po ich boku a učiť sa od nich. Nadobudol som množstvo nových vedomostí ohľadom Biblie, histórie kresťanstva, teológie... Štúdium ma motivovalo spoznávať Bibliu viac a viac a rozšírilo moje obzory v duchovnej sfére.

Patrik Szentiványi
leader

Rozhodnutie ísť študovať na Gateway College bolo jedno z najlepších, ktoré som v živote urobil. V tomto období môj vzťah s Bohom i s ľuďmi nadobudol nový, kvalitnejší rozmer. Naučil som sa mnoho užitočných poznatkov z oblasti biblistiky, teológie či histórie. Zároveň som nadobudol veľa praktických skúseností pri aktívnej službe v cirkevnom zbore. Počas roka mi Pán Boh hovoril do môjho života a ukazoval mi, kde ma chce mať aj v budúcnosti. Dnes po rokoch vidím, ako sa tieto Božie sny cez môj život napĺňajú a sú reálne. Keby môžem, išiel by som študovať znova...

Terezka Bušová
worship leader

Biblická škola Gateway je pre mňa nezabudnuteľným zážitkom, miestom, kde som mohla prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Musela som vyjsť zo svojej komfortnej zóny, ale zakaždým to bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť pre svoj posun. Gateway mi dalo omnoho viac ako vedomosti. Získala som mnoho priateľstiev, skúseností a nezabudnuteľných zážitkov. Gateway je miestom premeny, radosti, plnosti, lásky a mnoho iného. Môj život by sa neuberal súčasným smerom, ak by som neobetovala jeden rok pre budovanie môjho duchovného života! Rok na Gateway bolo najlepším rozhodnutím a urobila by som to znova!