Daruj 2 % Gateway College

Príjmy Gateway College pozostávajú zo školských poplatkov našich študentov a z darov jednotlivých sponzorov a podporovateľov. Sme vďační za každú jednorazovú či pravidelnú podporu a taktiež za vaše dary vo forme 2 %. Nech vás Boh žehná!

1. Vyplňte doklad: Vyhlásenie
Stiahnuť vyhlásenie
2. Vyplňte doklad: Potvrdenie
Stiahnuť potvrdenie