Tím

Paul Kohls, B.A., MTS, M.A., PhD.
riaditeľ a predseda programu Leadership Academy
Máš pre mňa otázku?
Vlasta Poljaková
operačný zástupca riaditeľa
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Marián Poljak
koordinátor denného programu a Leadership Academy
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Miroslav Tóth, PhD.
lektor a predseda správnej rady
Máš pre mňa otázku?
Ing. Michal Vašek, PhD.
koordinátor externého programu
Máš pre mňa otázku?
Lynn Kohls, B.A.
lektor / asistent
Máš pre mňa otázku?

Lektori

ThDr. Ioan Dinu Lakatos, PhD.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Marta Tóthová
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Judita Presburgerová
lektor
Máš pre mňa otázku?
Stephen Hertzog, M.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Jaroslav Tomašovský
lektor
Máš pre mňa otázku?
PhDr. Pavle Cekov, M.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Vladimír Žák, B.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Balázs Szamaranszký
lektor
Máš pre mňa otázku?
Dominika Szentiványi, B.A.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Jaroslav Bača
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Janka Stanková, Mgr.
lektor
Máš pre mňa otázku?
Mgr. Bianka Králiková
lektor
Máš pre mňa otázku?
ThDr. Michal Veselý
lektor
Máš pre mňa otázku?