Vyplnením formuláru vyjadríte záujem o štúdium na biblickej škole Gateway College

Registrácia na ročník 2024/2025 je otvorená.

Hodnoty

Akademická excelentnosť
Študent dostane základné odborné vzdelanie v oblasti biblickej, systematickej, historickej a praktickej teológie ako aj v iných odboroch relevantných pre službu v 21. storočí.
Duchovná formácia
Kladieme silný dôraz na osobnú skúsenosť - duchovný rast, mentoring a pomazanie Svätého Ducha. Študenti, ktorí ukončia štúdium, budú duchovne zrelší a pripravenejší na službu aj vďaka osobnému prístupu a času, ktorí im venujú skúsení odborníci.
Praktická skúsenosť
Neteoretizujeme. Sme srdcom v oblakoch, hlavou v Písme, ale rukami sa dotýkame ľudí. Súčasťou života na Gateway College je pravidelná praktická služba v cirkvi, ktorá študentom umožňuje rozvíjať svoje obdarovanie a schopnosti.