Podpora

Biblická škola Gateway College funguje zo sponzorksých darov na základe princípu viery.
1. Dotácia študenta

Pri rozhodovaní sa, či ísť študovať na Gateway, študenti často zápasia s otázkou financovania štúdia a ďalších výdavkov s tým spojených - ubytovanie, strava, doprava. Ak máte na srdci podporiť študenta, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na tejto stránke.

2. Príspevky na mzdy

V súčasnosti v projekte biblickej školy pracujú dvaja zamestnanci na čiastočný úväzok. Všetci ostatní pracovníci a učitelia pracujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Ak sa rozhodnete náš personál podporiť, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na tejto stránke.

3. Publikačná činnosť

Veľká časť kresťanskej literatúry potrebnej pre štúdium na biblickej škole nie je preložená do slovenského jazyka. Našou túžbou i potrebou je preložiť viacero publikácií prínosných nielen pre biblickú školu ale aj slovenských čitateľov. Ak sa rozhodnete tento zámer podporiť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára na tejto stránke.

4. Misijný výjazd

Počas roka sú študenti vyslaní na misiu, kde sú zapojení do rôznych projektov vo viacerých slovenských mestách a spolupracujú s viacerými domácimi i zahraničnými tímami. Našou túžbou je slúžiť lokálne, na rôznych miestach na Slovensku i v zahraničí. Ak sa rozhodnete misijné cesty Gateway College podporiť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára na tejto stránke.

5. Prenájom

Našim najväčším výdavkom je prenájom priestorov, ktoré zdieľame s Apoštolskou cirkvou v Nitre (Kristus mestu). Ďakujeme za každého podporovateľa! Ak sa rozhodnete byť našim partnerom, kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára na tejto stránke.

6. Inventárny dar

Radi prijmeme sponzorské vecné dary, ako napríklad: kancelárske potreby (papier, tonery a pod.), tlačiareň, multifinčné zariadenie, čistiace prostriedky, náradie a drogéria, spotrebiče, počítač, kamera, fotoaparát, hudobné nástroje, auto, mikrobusIné