Podpora

Biblická škola Gateway College funguje zo sponzorských darov.

Aj váš príspevok nám pomôže naplniť naše poslanie:

‍''Mobilizovanie a formovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy.''

Číslo účtu

IBAN: SK61 1100 0000 0029 2289 0803
Do poznámky: Podpora